مشاوره تلفنی یا آنلاین متقاضیان مشاوره از سراسر دنیا میتوانند با ایمیل تقاضای تعیین وقت مشاوره تلفنی یا آنلاین داشته باشند.

Individual Counseling

تکنولوژی ارتباطات، جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. یکی از مشکلات عمده متقاضیان خدمات مشاوره در ایران پیدا کردن مشاور متخصص دارای پروانه تخصصی کار و در خارج از کشور، پیدا کردن مشاوری است که با فرهنگ آنها آشنایی داشته باشد. امروزه مشاوره آنلاین این مشکلات را به حداقل رسانده است. در هر جای دنیا که هستید از طریق تلفن، یا نرم افزار دیداری-شنیداری “وی سی” که دارای شرایط ایمنی مطابق با استانداردهای امنیت اطلاعاتی بوردهای تخصصی روانشناسی و مشاوره امریکا است، میتوانید مشاوره دریافت کنید.