Group Counseling

Group Counseling

مشاوره گروهی

انسان یک موجود اجتماعی است و جمع تاثیر زیادی بر زندگی او دارد. مشاوره گروهی فرصتی است برای اینکه افراد بدانند در مشکلات خود تنها نیستند و از تجارب دیگران در آن زمینه استفاده کنند. مشاوره گروهی همچنین برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه مشاوره اختصاصی را ندارند مفید است. از جمله مواردی که در آنها میتوان از مشاوره های گروهی کمک گرفت، مشکلات مهاجرت، مشکلات ارتباطی مشابه، زندگی با افراد مشکل دار، طلاق، سوگ، و تربیت فرزند است. خانم خورشیدی در مشاوره گروهی به شیوه اروین یالوم آموزش دیده و دارای تجربه کافی است.