Meetings

Meetings

برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی

آموزش بهترین راه برای پیشگیری از مشکلات ارتباطی و روانشناختی است. رزا خورشیدی با بیش از بیست سال سابقه آموزش خانواده در زمینه های مهارت های ارتباطی، پرورش فرزند ، آموزشهای پیش از ازدواج، طلاق سالم، مدیریت استرس، خانواده سالم، و …. آماده برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی به دعوت شماست.