یادادشت ها

writing-notes
Notes

کلام اول

حال که به لطف خدا و به عشق همزبانان عزیزم در آستانه افتتاح وبسایت ارتباط درمانی هستم، مدتی را صرف فکر کردن به موضوع اولین یادداشتی که میبایست در صفحه منتشر شود ، کردم. مطالب بسیار زیادی هست که بنا ...more